Општина
Ресен

НОВОСТИ

Јавен повик за пријавување штети од град
05 август 2022
Повеќе
Ј А В Е Н О Г Л А С
01 август 2022
Повеќе
Creation ( design and printing) of Map Guide for the trial HOLY WATER
29 јули 2022
Повеќе
Јавен повик за работно ангажирање на 15 (петнаесет) лица
28 јули 2022
Повеќе
Р Е Ш Е Н И Е за свикување на седница на Совет на Општина Ресен
22 јули 2022
Повеќе
ПРИЈАВИ
ПРОБЛЕМ

ПРИЕМЕН ДЕН ДЕН ОД 10:00 ДО 13:00