Општина
Ресен

НОВОСТИ

Одлуки за избор
26 септември 2023
Повеќе
Интерен оглас
18 септември 2023
Повеќе
Р Е Ш Е Н И Е за свикување на седница на Совет на Општина Ресен
14 септември 2023
Повеќе
Покана за достава на понуди за дизајн и печатење
05 септември 2023
Повеќе
Р Е Ш Е Н И Е За свикување на Свечена седница на Советот на Општина Ресен
04 септември 2023
Повеќе
ПРИЈАВИ
ПРОБЛЕМ

ПРИЕМЕН ДЕН ДЕН ОД 10:00 ДО 13:00