Општина
Ресен

НОВОСТИ

Одлука за избор на кандидат за унапредување на административен службеник по пат на интернет оглас
26 мај 2022
Повеќе
Одлука за избор на кандидат за унапредување на административен службеник по пат на интернет оглас
26 мај 2022
Повеќе
Одлука за избор на кандидат за унапредување на административен службеник по пат на интернет оглас
26 мај 2022
Повеќе
ЈАВЕН ПОВИК за финансиска поддршка за женско претприемништво во туризмот и ЈАВЕН ПОВИК за субвенции за туристички цели на селски домаќинства
19 мај 2022
Повеќе
Р Е Ш Е Н И Е за свикување на седница на Совет на Општина Ресен
18 мај 2022
Повеќе
ПРИЈАВИ
ПРОБЛЕМ

ПРИЕМЕН ДЕН ДЕН ОД 10:00 ДО 13:00