Општина
Ресен

НОВОСТИ

Р Е Ш Е Н И Е за свикување на седница на Совет на Општина Ресен
23 септември 2022
Повеќе
Invitation to tender ref.no. CN1-SC2.1-SC039(09-1613-9)
14 септември 2022
Повеќе
Р Е Ш Е Н И Е За свикување на Свечена седница на Советот на Општина Ресен
05 септември 2022
Повеќе
Јавен Повик
31 август 2022
Повеќе
Р Е Ш Е Н И Е за свикување на седница на Совет на Општина Ресен
24 август 2022
Повеќе
ПРИЈАВИ
ПРОБЛЕМ

ПРИЕМЕН ДЕН ДЕН ОД 10:00 ДО 13:00