Општина
Ресен

НОВОСТИ

Р Е Ш Е Н И Е за свикување на седница на Советот на Општина Ресен
07 декември 2023
Повеќе
Покана
29 ноември 2023
Повеќе
Прва сесија на Форумот во заедницата
22 ноември 2023
Повеќе
Р Е Ш Е Н И Е за свикување на седница на Советот на Општина Ресен
10 ноември 2023
Повеќе
ПОКАНА
10 ноември 2023
Повеќе
ПРИЈАВИ
ПРОБЛЕМ

ПРИЕМЕН ДЕН ДЕН ОД 10:00 ДО 13:00