Општина
Ресен

НОВОСТИ

Р Е Ш Е Н И Е за свикување на седница на Совет на Општина Ресен
17 јули 2024
Повеќе
Известување за дeзинсекција
03 јули 2024
Повеќе
Соопштение до угостителски објекти на подрачјето на Општина Ресен
03 јули 2024
Повеќе
Ј А В Е Н П О В И К
02 јули 2024
Повеќе
Р Е Ш Е Н И Е за свикување на седница на Совет на Општина Ресен
26 јуни 2024
Повеќе
ПРИЈАВИ
ПРОБЛЕМ

ПРИЕМЕН ДЕН ДЕН ОД 10:00 ДО 13:00