Општина
Ресен

НОВОСТИ

Р Е Ш Е Н И Е за свикување на седница на Совет на Општина Ресен
24 јуни 2021
Повеќе
Колективен договор за вработените во општина Ресен
24 јуни 2021
Повеќе
Интерен оглас- Општина Ресен
21 јуни 2021
Повеќе
INVITATION TO TENDER FOR Creation of digital map for the path Holy Water, Municipality of Resen , HOLY WATER, CN1-SO1.3- SC040, WP 3, D.3.2.2 (09-1212/3)
17 јуни 2021
Повеќе
Документи за пријавување штети
15 јуни 2021
Повеќе
ПРИЈАВИ
ПРОБЛЕМ

ПРИЕМЕН ДЕН ДЕН ОД 10:00 ДО 13:00