Почетна


Оглас за набавка на ИТ опрема


Јавното комунално претпријатие Пролетер од Ресен објавува: ПОКАНА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПОНУДА ЗА НАБАВКА НА ИТ Опрема

прилог 1 -IT oprema- МКД.docx

attachment 1IT-equimpent ENG.docx

SWS TD3 Annex TD 1.docx

SWS TD3 Format of contract.docx

SWS TD3 Format of Offer.docx