Почетна


Свикана Свечена седница на Советот на Општина Ресен


Свикана Свечена седница на Советот на Општина Ресен, која ќе се одржи на ден 11.09.2019 година (Среда) во 11:00 часот во салата на Советот на Општина Ресен

Врз основа на член 21 ст.2 од Статутот на Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен’’ бр. 7/2010, 13/2013, 8/2015 и 11/2015) донесувам

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

За свикување на Свечена седница на

Советот на Општина Ресен

 

 

 

 

            Ја свикувам Свечената седница на Советот на Општина Ресен, која ќе се одржи на ден 11.09.2019 година (Среда) во 11:00 часот во големата сала на Општина Ресен.

            За седницата се предлага следниот

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

  1. Избор на работно претседателство.

  1. Обраќање на градоначалникот на Општина Ресен д-р. Живко Гошаревски по повод 75 години од ослободувањето на Ресен и Преспа;

Формирање на делегации за полагање на свежо цвеќе на бистите на паднатите борци.