Почетна


Корегиран извештај за вкупниот договорен износ по доверители за финансирање на доспеани, а неплатени обврски


Советот на Општина Ресен на седницата одржана на 03.07.2019 година донесе Одлука за усвојување на измената на извештајот за вкупниот договорен износ по доверители за финансирање на доспеани, а неплатени обврски.