Почетна


Соопштение


На ден 07.03.2019 година во просториите на Општина Ресен во 19 часот, ќе се одржи работен состанок со следниот дневен ред:


1.Пожари на територијата на Општина Ресен;

2.Разно.

На состанокот ќе присуствуваат претставници од : локалната самоуправа, ПС од ОН-Ресен, ДЗС ( Дирекција за заштита и спасување), ЦУК (Центар за управување со кризи), ТППЕ (Територијална против-пожарна единица), претседатели и претставници од месните заедници, Невладини организации, Здружение на земјоделци и други.

На состанокот може да присуствуваат сите граѓани кои се заинтересирани за дневниот ред.

 

                                                                                                                      Претседател советодавна група на граѓани

Симе Ќоропановски