Почетна


Соопштение


Се известуваат граѓаните на Општина Ресен дека во просториите на Oпштината ќе присуствуваат извршители кои се именувани за овој регион, кои ќе им излезат во пресрет на граѓаните се со цел решавање на нивните проблеми.
За таа цел Ви приложуваме табела со термини за присуство на извршителите:

1.

16.03.2018

Извршител Џумеркоски Томислав

2.

30.03.2018

Извршител Кромидоски Славе

3.

13.04.2018

Извршител Митрески Јане

4.

27.04.2018

Извршител Мицеска Менка

5.

11.05.2018

Извршител Стеваноски Владо

6.

25.05.2018

Извршител Џумеркоски Томислав

7.

16.06.2018

Извршител Кромидоски Славе

8.

30.06.2018

Извршител Митрески Јане

9.

13.07.2018

Извршител Мицеска Менка

10.

27.07.2018

Извршител Стеваноски Владо

11.

17.08.2018

Извршител Џумеркоски Томислав

12.

31.08.2018

Извршител Кромидоски Славе

13.

14.09.2018

Извршител Митрески Јане

14.

28.09.2018

Извршител Мицеска Менка

15.

12.10.2018

Извршител Стеваноски Владо

16.

26.10.2018

Извршител Џумеркоски Томислав

17.

16.11.2018

Извршител Кромидоски Славе

18.

30.11.2018

Извршител Митрески Јане

19.

14.12.2018

Извршител Мицеска Менка

20.

28.12.2018

Извршител Стеваноски Владо