Општина
Ресен

НОВОСТИ

ЈАВЕН ПОВИК за доделување на финансиски средства на спортски здруженија , клубови и спортски сојузи на територија на Општина Ресен за 2022 година
21 јануари 2022
Повеќе
Јавен повик за пријавување на штети од земјотрес
11 јануари 2022
Повеќе
Ј А В Е Н ПО В И К
28 декември 2021
Повеќе
Р Е Ш Е Н И Е за свикување на седница на Совет на Општина Ресен
21 декември 2021
Повеќе
Јавен повик
17 декември 2021
Повеќе
ПРИЈАВИ
ПРОБЛЕМ

ПРИЕМЕН ДЕН ДЕН ОД 10:00 ДО 13:00