Општина
Ресен

НОВОСТИ

Tендер за набавка на булдожер
09 април 2021
Повеќе
Invitation to tender
08 април 2021
Повеќе
Invitation to tender
08 април 2021
Повеќе
Invitation to tender
08 април 2021
Повеќе
Invitation to Tender
08 април 2021
Повеќе
ПРИЈАВИ
ПРОБЛЕМ

ПРИЕМЕН ДЕН ДЕН ОД 10:00 ДО 13:00