Почетна


Решение за свикување на 48-та седница на Советот

» 26.05.2020

Претседателот на Советот на општина Ресен ја свикува 48-та седница на Советот на Општина Ресен, која ќе се одржи на ден 29.05.2020 година (Петок) во 11:00 часот во салата на Советот на Општина Ресен. Повеќе »


Услуги за поддршка на имплементација на проект

» 22.04.2020

Оглас за набавка на Услуги за поддршка на имплементација на проект. за потребите на проектот Проектот “Мониторинг во реално време и откривање и намалување на истеци во водоснабдителните мрежи – Smart Water Save “ во рамки на програмата Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme “ Greece – the Republic of North Macedonia 2014-2020 за потребите на партнерот во проектот Јавно комунално претпријатие Пролетер во Ресен. Огласот е отворен до 27.04.2020. Повеќе »


INVITATION TO TENDER FOR of External services for Project Implementation Assistance for Smart Water Save project

» 22.04.2020

Announcement for the procurement of External services for Project Implementation Assistance for Smart Water Save project for the needs of the project “A real time monitoring and leakage detection and reduction system in water distribution networks – Smart Water Save” Open until 27.04.2020 Повеќе »


ВАЖНО ИЗВЕСТУВАЊЕ ОД КРИЗНИОТ ШТАБ НА ОПШТИНА РЕСЕН

» 08.04.2020

Денес се одржа состанок на Кризниот штаб на Општина Ресен за превенција и справување со Коронавирусот. На состанокот беше презентиран Оперативниот план за справување со Коронавирусот, како и активностите кои произлегуваат од истиот. Повеќе »


Јавна презентација за носење на општ акт

» 02.04.2020

Во прилог - јавна презентација за носење на урбанистички план - општ акт за с. Сирхан и с. Горно Перово Повеќе »

Следна