Почетна


С О О П Ш Т Е Н И Е

» 11.11.2019

С О О П Ш Т Е Н И Е Општина Ресен, Оддлението за администрирање на даноци, такси и надоместоци, ги известува сите граѓани дека, согласно одредбите од Законот за даноците на имот („Службен Весник на РМ“ бр.61/2004...23/2016), започнува постапка за присилна наплата на данок на имот за физички лица, заклучно 2018 година. Повеќе »


Извештај

» 08.11.2019

Извештај за искористување на доделени средства како финансиска поддршка за исплата на доспеани а неплатени обврски по доверители Повеќе »


Свикана 40-та седница на Советот на Општина Ресен

» 08.11.2019

Свикана е 40-тата седница на Советот на Општина Ресен, ќе се одржи на ден 15.11.2019 година (Петок) во 11:00 часот во салата на Советот на Општина Ресен. Повеќе »


ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРЕТСТОЈНАТА ПРЕВЕНТИВНА СИСТЕМАТСКА ДЕРАТИЗАЦИЈА НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА РЕСЕН

» 25.10.2019

Ве информираме дека на ден 28.10.2019 год.(Понеделник), екипи на Центарот за јавно здравје во Битола ќе спроведуваат активности на теренот во смисол на спроведување на есенска втора фаза од превентивната систематска дератизација т.е. поставување на отровни мамци за уништување на глодари(глувци) Повеќе »


Свикана 39-та седница на Советот на Општина Ресен

» 24.10.2019

Свикана 39-та седница на Советот на Општина Ресен, која ќе се одржи на ден 31.10.2019 година (четврток) во 11:00 часот во салата на Советот на Општина Ресен Повеќе »

Следна