Општина
Ресен

НОВОСТИ

INVITATION TO TENDER FOR Multilingual Project Communication Package - Promotion Material - Promotion Campaign Strategy
21 јули 2021
Повеќе
Демант на Општина Ресен
21 јули 2021
Повеќе
INVITATION TO TENDER FOR Construction of photovoltaic charging-station for the electric vehicles for Resen Municipality
19 јули 2021
Повеќе
СООПШТЕНИЕ за ЈП и ЈА
19 јули 2021
Повеќе
Р Е Ш Е Н И Е за свикување на седница на Совет на Општина Ресен
14 јули 2021
Повеќе
ПРИЈАВИ
ПРОБЛЕМ

ПРИЕМЕН ДЕН ДЕН ОД 10:00 ДО 13:00