Општина
Ресен

НОВОСТИ

Р Е Ш Е Н И Е за свикување на седница на Совет на Општина Ресен
04 март 2021
Повеќе
РЕШЕНИЕ за свикување седница
17 февруари 2021
Повеќе
Јавен Повик
27 јануари 2021
Повеќе
Дополнување дневен ред на 61 – та седница
27 јануари 2021
Повеќе
Јавна анкета за ДУП
26 јануари 2021
Повеќе
ПРИЈАВИ
ПРОБЛЕМ

ПРИЕМЕН ДЕН ДЕН ОД 10:00 ДО 13:00