Почетна


ЈАВЕН ПОВИК

» 07.12.2018

Врз основа на член 8 од Законот за финансиска поддршка на единиците на локалната самоуправа и единки корисници основани од единиците на локалната самоуправа за финансирање на доспеани, а неплатени обврски (''Службен весник на РМ'' бр.209/18), Градоначалникот на Општина Ресен објавува Повеќе »


Свикана 22-та седница на Советот на Општина Ресен

» 06.12.2018

Претседателот на Советот на Општина Ресен ја свика 22-та седница на Советот на Општина Ресен, која ќе се одржи на ден 13.12.2018 година (четврток) во 11:00 часот во салата на Советот на Општина Ресен. Повеќе »


ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ ИНТЕРЕС

» 29.11.2018

Со цел обезбедување на целосна транспарентност, јавност и отчетност во планирањето и трошењето на средствата од Буџетот на Општина Ресен, Градоначалникот на општината Ресен објавува Повеќе »


Свикана 21-та седница на Советот на Општина Ресен

» 23.11.2018

Претседателот на Советот на Општина Ресен ја свика 21-та седница на Советот на Општина Ресен, која ќе се одржи на ден 30.11.2018 година (петок) во 11:00 часот во салата на Советот на Општина Ресен. Повеќе »

Следна