Почетна


Свикана 24-та седница на Советот на Општина Ресен

» 18.01.2019

Претседателот на Советот на Општина Ресен ја свика 24-та седница на Советот на Општина Ресен, која ќе се одржи на ден 25.12.2018 година (петок) во 11:00 часот во салата на Советот на Општина Ресен. Повеќе »


Одлука по интерен оглас бр 01/2018

» 28.12.2018

Општина Ресен ја објавува одлуката по интерниот оглас бр 01/2018, за пополнување на работно место со унапредување, УПР 01 01 Б01 000 Советник за вработување и мобилност во државна служба. Повеќе »


РАНГ ЛИСТА RELOAD

» 24.12.2018

Ранг листа на предлог проекти од организациите на граѓанското опшество добиени на јавниот повик во рамките на ReLOaD проектот отворен од 24.10.2018 до 05.12.2018 Повеќе »


ЈАВЕН ОГЛАС

» 21.12.2018

Врз основа на Договорот за соработка помеѓу Агенцијата за вработување на РМ (АВРМ), Програмата за развој) на Обединетите Нации (УНДП) и Општина Ресен бр. 09- 2498/1 од 20.12.2018, Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2018 година, усвоен од Владата на Република Македонија, Програмата за Општинско - корисна рзбота и Иницијативата за воспоставување на заеднички сервис на Министерството за здравство и Министерството за труд и социјална политика за грижа во домашни услови во општина Ресен, а во рамки на Проектот „Креирање можности за работа за сите- III " се објавува Повеќе »


Свикана 23-та седница на Советот на Општина Ресен

» 19.12.2018

Претседателот на Советот на Општина Ресен ја свика 23-та седница на Советот на Општина Ресен, која ќе се одржи на ден 26.12.2018 година (среда) во 11:00 часот во салата на Советот на Општина Ресен. Повеќе »

Следна