Почетна


Соопштение

» 15.03.2018

Се известуваат граѓаните на Општина Ресен дека во просториите на Oпштината ќе присуствуваат извршители кои се именувани за овој регион, кои ќе им излезат во пресрет на граѓаните се со цел решавање на нивните проблеми. Повеќе »


Известување за склучен договор

» 13.03.2018

Врз основа на Договорот меѓу Општина Ресен и Швајцарската Конфедерација застапена од Федералниот оддел за надворешни работи со реализација преку Швајцарската Амбасада во Република Македонија/Швајцарска Агенција за развој и соработка , за реализација на Проектот за реставрација на екосистемот на Преспанското Езеро Повеќе »


18-ти состанок на групата на засегнати страни на прекуграничниот регион Преспа

» 09.03.2018

Поздравен говор на Градоначалникот на Општина Ресен на 18-тиот состанок на групата на засегнати страни на прекуграничниот регион Преспа Повеќе »


ЈАВЕН ПОВИК

» 09.03.2018

ОПШТИНА РЕСЕН ВО ПАРТНЕРСТВО СО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВОЈ НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ (УНДП) ОБЈАВУВА: ЈАВЕН ПОВИК ЗА ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ПРОЕКТИ ВО РАМКИ НА РЕГИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЛОКАЛНА ДЕМОКРАТИЈА ВО ЗАПАДЕН БАЛКАН (ReLOaD) Повеќе »


Свикана 9-та седница на Советот на Општина Ресен

» 08.03.2018

Претседателот на Советот на Општина Ресен ја свика 9-та седница на Советот на Општина Ресен, која ќе се одржи на ден 15.03.2018 година (четврток) во 11:00 часот во салата на Советот на Општина Ресен Повеќе »

Следна