Почетна


Соопштение

» 18.03.2019

По повод Денот на пролетта 21-ви март, општина Ресен во соработка со ЈКП „Пролетер“, основните и средното училиште организира еколошка акција на повеќе локации во Ресен. Повеќе »


Свикана 27-та Вонредна седница на Советот на Општина Ресен

» 15.03.2019

Претседателот на Советот на Општина Ресен ја свика 27-та Вонредна седница на Советот на Општина Ресен, која ќе се одржи на ден 19.03.2018 година (вторник) во 11:00 часот во салата на Советот на Општина Ресен Повеќе »


Известување

» 13.03.2019

Известување до граѓанските организации за одржување на Јавна дебата по проект РЕЛОАД Повеќе »


Синтезен план кој беше приложен на ЈП и ЈА

» 12.03.2019

Наскоро ќе има ПОВТОРНА јавна презентација и јавна анкета за ДУП на ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ДЕЛ ОД УЕ2 И ЗОНА ЗА СЕРВИСИ м.в. Црквиште, инвеститор правното лице „МИТ ОИЛ,, од Ресен.( Поради ненавремена најава во системот за е-урбанизам во делот на ЈА и ЈП.) Повеќе »


Свикана 26-та седница на Советот на Општина Ресен

» 07.03.2019

Претседателот на Советот на Општина Ресен ја свика 26-та седница на Советот на Општина Ресен, која ќе се одржи на ден 14.03.2018 година (четврток) во 11:00 часот во салата на Советот на Општина Ресен. Повеќе »

Следна