Почетна


Р Е Ш Е Н И Е за свикување на седница на Совет на Општина Ресен

» 24.12.2020

Врз основа на член 21 ст. 2 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен’’ бр. 7/2010, 13/2013, 8/2015 и 11/2015), донесувам Повеќе »


Активности за надминување на состојбите со Преспанското езеро

» 15.12.2020

Почитувани, на следниот линк можете да направите увид на активностите за надминување на состојбите со Преспанското езеро Повеќе »


Р Е Ш Е Н И Е за свикување на седница на Совет на Општина Ресен

» 25.11.2020

Врз основа на член 21 ст. 2 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен’’ бр. 7/2010, 13/2013, 8/2015 и 11/2015), донесувам Повеќе »


Оглас за набавка на ИТ опрема

» 19.11.2020

Јавното комунално претпријатие Пролетер од Ресен објавува: ПОКАНА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПОНУДА ЗА НАБАВКА НА ИТ Опрема Повеќе »

Следна