Почетна


Одлука по интерен оглас бр 04/2017


Општина Ресен ја објавува одлуката по интерниот оглас бр 04/2017 УПР 01 01 Б04 000 за пополнување на работно место со унапредување.