Статут на Општина Ресен

Статут на Општина Ресен

*Доколу имате проблем со прегледот на .pdf содржините преземете го следниот софтвер (adobe reader) или (foxit reader)