Јавни набавки

Добредојдовте на делот за Јавни Набавки на Општина Ресен. Огласите официјално се објавени во Електронскиот систем за јавни набавки на страната на Бирото за јавни набавки на следниот линк:

https://e-nabavki.gov.mk

Од јануари 2010 година, Бирото за јавни набавки направи интеграција на постечките системи за јавни набавки во еден систем и сите огласи и потребна документација согласно огласите ќе биде објавена на истиот.

Во рамките на веб страната на Општина Ресен ќе се објавуваат информации за јавните набавки и линкови до системот на Бирото за јавни набавки од каде ќе можете да ја превземете потребната документација.

Оглас за воспоставување на Јавно приватно партнерство и тендерска документација за Јавно приватно партнерство 


Јавен повик за доделување на дозволи за вршење на општински линиски превоз - Општина Ресен

План за јавни набавки на Општина Ресен - 2019


*Доколу имате проблем со прегледот на .pdf содржините преземете го следниот софтвер (adobe reader) или (foxit reader)