Информации


Ј А В Е Н П О В И К


Општина Ресен објавува Јавен повик за доделување на финансиски средства на спортски здруженија, клубови и спортски сојузи на територијата на Општина Ресен за 2019 година.