Информации


Одлука по интерен оглас бр 01/2018


Општина Ресен ја објавува одлуката по интерниот оглас бр 01/2018, за пополнување на работно место со унапредување, УПР 01 01 Б01 000 Советник за вработување и мобилност во државна служба.