Информации


Надоместок за настанати штети од земјотрес во 2017 година


Со Одлука на Влада на РМ бр. 44-7311/1 од 11.09.2018 година за надоместок на настанати штети од земјотрес во 2017 година
Со Одлука на Влада на РМ бр.  44-7311/1 од 11.09.2018 година  за надоместок на настанати штети од земјотрес во 2017 година,одобрени се средства во износ од 2.374.700.

Во тек се активности за изготвување на решенија за исплата на средствата до подносителите на барањата за штета од земјотресот од 2017 година , при што средствата ќе бидат исплатени во најбрз можен рок.