Информации


Ј А В Е Н П О В И К


Општина Ресен ги повикува граѓаните кои имаат материјални штети на земјоделски насади од врнежите од град кои се случија на ден 10.05.2018 година, да ги пријават во просториите на Општина Ресен