Информации


Соопштение

» 18.03.2019

По повод Денот на пролетта 21-ви март, општина Ресен во соработка со ЈКП „Пролетер“, основните и средното училиште организира еколошка акција на повеќе локации во Ресен. Повеќе »


Известување

» 13.03.2019

Известување до граѓанските организации за одржување на Јавна дебата по проект РЕЛОАД Повеќе »


Синтезен план кој беше приложен на ЈП и ЈА

» 12.03.2019

Наскоро ќе има ПОВТОРНА јавна презентација и јавна анкета за ДУП на ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ДЕЛ ОД УЕ2 И ЗОНА ЗА СЕРВИСИ м.в. Црквиште, инвеститор правното лице „МИТ ОИЛ,, од Ресен.( Поради ненавремена најава во системот за е-урбанизам во делот на ЈА и ЈП.) Повеќе »


Соопштение

» 07.03.2019

На ден 07.03.2019 година во просториите на Општина Ресен во 19 часот, ќе се одржи работен состанок со следниот дневен ред: Повеќе »


Одлука за поништување на постапка

» 01.03.2019

Се поништува јавниот повик 01/2019 за добивање на дозволи за вршење на општински линиски превоз објавен на 26.02.2019 година. Повеќе »

Следна