Почетна


Активности за надминување на состојбите со Преспанското езеро


Почитувани, на следниот линк можете да направите увид на активностите за надминување на состојбите со Преспанското езероhttp://www.moepp.gov.mk/?page_id=23491&fbclid=IwAR1gwSD-YWHexmz_MiWnJX7qFb1E8mGlkoyMvpkRO7N_M5coTMETSNzCcL8