Почетна


Јавен повик за пријавување на штети


Општина Ресен ги повикува сите граѓани кои што имаат материјални штети од невремето кое се случи 10.07.2019 година да пријават во просториите на Општина Ресен.


Во прилог можете да ги превземете формуларите кои ви се потребни за пријавување на штета
Барање за штети од природа непогода.docx

Изјава -за согласност за користење лични податоци.docx