Почетна


Ученици од О.У. во посета кај градоначалникот Живко Гошаревски


Денеска во посета на градоначалникот на општина Ресен, Живко Гошаревски, беа учениците од "8-Б" одделение и наставникот Масалковски Владо.

Денеска во посета на градоначалникот на општина Ресен, Живко Гошаревски, беа учениците од 8-Б одделение и наставникот Масалковски Владо.
Целта на посетата беше запознавање на учениците кои го изучуваат “Истражување на родниот крај“ со функционирањето на Локалната самоуправа, Градоначалникот и советот на Општина Ресен.

Целта на посетата беше запознавање на учениците кои го изучуваат предметот “Истражување на родниот крај“ со функционирањето на Локалната самоуправа, Градоначалникот и советот на Општина Ресен.