Почетна


Свикана 18-та седница на Советот на Општина Ресен

» 05.10.2018

Претседателот на Советот на Општина Ресен ја свика 18-та седница на Советот на Општина Ресен, која ќе се одржи на ден 12.10.2018 година (петок) во 10:00 часот во салата на Советот на Општина Ресен Повеќе »


Надоместок за настанати штети од земјотрес во 2017 година

» 04.10.2018

Со Одлука на Влада на РМ бр. 44-7311/1 од 11.09.2018 година за надоместок на настанати штети од земјотрес во 2017 година Повеќе »


Отворен ден на судовите

» 20.09.2018

Република Македонија и оваа година се вклучува во одбележување на Европскиот ден на граѓанска правда. За таа цел, во судовите во Република Македонија 25 октомври 2018 година ќе биде отворен ден за граѓаните. Повеќе »


Свикана 17-та седница на Советот на Општина Ресен

» 17.09.2018

Претседателот на Советот на Општина Ресен ја свика 17-та седница на Советот на Општина Ресен, која ќе се одржи на ден 24.09.2018 година (понеделник) во 11:00 часот во салата на Советот на Општина Ресен Повеќе »

Следна