Општина
Ресен

НОВОСТИ

Р Е Ш Е Н И Е за свикување на вонредна седница на Совет на Општина Ресен
25 ноември 2021
Повеќе
Р Е Ш Е Н И Е за свикување на седница на Совет на Општина Ресен
19 ноември 2021
Повеќе
Извештај од самоевалуација СОУ Цар Самоил
17 ноември 2021
Повеќе
Р Е Ш Е Н И Е за свикување на прва седница на Совет на Општина Ресен
09 ноември 2021
Повеќе
Програма за ПРЕСПАНСКИ ЈАБОЛКОБЕР 2021
23 септември 2021
Повеќе
ПРИЈАВИ
ПРОБЛЕМ

ПРИЕМЕН ДЕН ДЕН ОД 10:00 ДО 13:00