Почетна


Одржана трибина за подигнување на јавната свест за заштитените подрачја


Денес во малата сала на општина Ресен се одржа трибина за подигнување на јавната свест за значењето на споменикот на природата „Преспанско Езеро“ и паркот на природата „Езерани“ и заштита на истите со цел правилно спроведување на релевантните закони од аспект на лов и риболов.