Почетна


ЈАВЕН ОГЛАС


Врз основа на Договорот за соработка помеѓу Агенцијата за вработување на РМ (АВРМ), Програмата за развој) на Обединетите Нации (УНДП) и Општина Ресен бр. 09- 2498/1 од 20.12.2018, Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2018 година, усвоен од Владата на Република Македонија, Програмата за Општинско - корисна рзбота и Иницијативата за воспоставување на заеднички сервис на Министерството за здравство и Министерството за труд и социјална политика за грижа во домашни услови во општина Ресен, а во рамки на Проектот „Креирање можности за работа за сите- III " се објавува