Почетна


ИНТЕРЕН ОГЛАС 01/2018


Општина Ресен го објавува интерниот оглас бр 01/2018 за пополнување на работни места со унапредување.Општина Ресен го објавува интерниот оглас бр 01/2018 за пополнување на работни места со унапредување.ПРИЈАВА ЗА ИНТЕРЕН ОГЛАС.DOC