Почетна


УНИВЕРЗИТЕТОТ ЗА ТУРИЗАМ И МЕНАЏМЕНТ ПОБЛИСКУ ДО ВАС


Ресен е убаво, мирно и мало градче, со Дисперзирана канцеларија на Универзитетот за туризам и менаџмент со свои дисперзирани студии! УТМС во Ресен ви дава можност да се запишете на еден од најпрестижните и најбарани факултети во бизнис и економскиот сектор во светот и да добиете меѓународно призната диплома.
Можете да се запишете и да студирате на еден од следните Факултети на Универзитет за туризам и менаџмент

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ

ФАКУЛТЕТ ЗА МЕНАЏМЕНТ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

ФАКУЛТЕТ ЗА МЕЃУНАРОДЕН МАРКЕТИНГ МЕНАЏМЕНТ

ФАКУЛТЕТ ЗА ПРЕТПРИЕМАЧКИ БИЗНИС

ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИКА

ФАКУЛТЕТ ЗА ТУРИЗАМ

ФАКУЛТЕТ ЗА ПРАВНИ НАУКИ * (во процес на акредитација)
Зошто да студирате Универзитет за туризам и менаџмент ?

Ви  наведуваме  10 причини:

Меѓународно призната диплома

Методологија на учење

Признат квалитет ( неколку пати избран за SUPERBRAND на Република Македонија;добитник на TedQual сертификат;член на Светската Туристичка Организација UNWTO;кандидат за акредитација на американскиот Меѓународен совет заакредитација за бизнис образование IACBE )

Центар за кариера (Пракса во Р.Македонија и платена пракса во странство)

Наставно научен практикум

ЕРАЗМУС + ( студии во странство)

Гости предавачи од бизнис секторот

Посета и член на меѓународни саеми

Нуди современи услови за работза

Професионален кадар

Уписите се во тек!
Информирајте се на тел. 071 379 789   или  е-маил m.radevska@utms.edu.mk
Или посетете ја канцеларијата на УТМС во Ресен, лоцирана на вториот кат во Управната зграда на Агроплод , (над Сити Маркет)