Почетна


Известување


На ден 22.05.2018 година со почеток во 19:00 часот во просториите на локалната самоуправа на Општина Ресен (мала сала) ќе се одржи состанок на СГГ (советодавна група граѓани) со следниот дневен ред:1) Лето без пожари,
2) Вегетација на патна инфраструктура во општината,
3) Разно.


Претседавач на СГГ 
Симе Ќоропановски