Почетна


Соопштение за јавна презентација


Општина Ресен го објавува следното соопштение за јавна презентација на 06.02.2018 година со почеток во 12:30 часот во малата сала на општина Ресен.