Почетна


Известување до жителите на т.н Претор


Поради неможноста за доставување на одговор и по неколку обиди, Општина Ресен го објавува одговорот како од наша, така и од страна на надлежниот орган за конкретното прашање т.е проблем со кој се соочуваат жителите на т.н Претор.
Во документо подолу, интегрално од целокупната преписка од Општина Ресен и надлежниот орган по доставеното прашање: