Почетна


Соопштение


За организирање на јавна презентација и јавен увид по нацрт верзија на ЛЕАП на Општина Ресен за период 2017-2022 годинаС О О П Ш Т Е Н И Е

 

За организирање на јавна презентација и

јавен увид по нацрт верзија на

ЛЕАП на Општина Ресен за период 2017-2022 година

 

Почитувани сограѓани, би сакале да Ве известиме дека на ден 22.05.2017 година, локалната самоуправа - Општина Ресен ќе организира јавна презентација по нацрт верзијата на ЛЕАП-от на Општина Ресен за период 2017-2022 година.

Јавната презентација ќе се одржи во малата сала на Општина Ресен со почеток во 12.00 часот.

Засегнатата јавност може да врши увид по нацрт врзијата на ЛЕАП-от, преку веб страната на општината каде ќе биде објавена нацрт верзијата на ЛЕАП-от, сите забелешки и мислења по однос на мерките и активностити предложени во ЛЕАП-от можете да ги доставите до Секторот за животна средина при Општина Ресен, во период од 09.05.2017 година до 09.06.2017 година. 
Леап 2017-2022 (нацрт верзија)