Почетна


Наскоро ќе започне реконструкцијата на Хотел Европа


Високи преставници на Global Investment Fund од Обединетите Арапски Емирати денес остварија средба со Градоначалникот на Општина Ресен д-р Ѓоко Стрезовски. На средбата главно се разговараше околу почетокот на градежно-изведбените активности и реконструкциони зафати зафати на Хотел Европа во Отешево чиј сопственик од неодамна е арапскиот инвестициски фонд.
Според она што беше кажано на средбата деновиве треба да биде објавен јавен повик од страна на инвеститорот за изнаоѓање на најповолен градежен изведувач, а според очекувањата на инвеститорот градежните работи врз Хотел Европа треба да започнат во месец мај оваа година.

Исто така на средбата  од страна на преставниците на  Global Investment Fund беше потенцирано и задоволството од досегашната соработка која ја имаат со Општина Ресен и Градоначалник д-р Ѓоко Стрезовски.